نرم‌افزار Multisim

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
مبدل موج پالسی و سینوسی مجتبی آیتی نیا 6154
مبدل شکل موج دندانه اره ای مجتبی آیتی نیا 5788
یکسوسازی تمام موج سه فاز مجتبی آیتی نیا 9388
شبیه سازی اسیلاتور رزونانسی مجتبی آیتی نیا 5553
شبیه سازی اسیلاتور هارتلی مجتبی آیتی نیا 8741
شبیه سازی اسیلاتور شیفت فاز با Op-Amp مجتبی آیتی نیا 8346
شبیه سازی اسیلاتور کولپیتس مجتبی آیتی نیا 14685