نرم‌افزار Multisim

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
مبدل موج پالسی و سینوسی مجتبی آیتی نیا 5967
مبدل شکل موج دندانه اره ای مجتبی آیتی نیا 5594
یکسوسازی تمام موج سه فاز مجتبی آیتی نیا 9186
شبیه سازی اسیلاتور رزونانسی مجتبی آیتی نیا 5376
شبیه سازی اسیلاتور هارتلی مجتبی آیتی نیا 8419
شبیه سازی اسیلاتور شیفت فاز با Op-Amp مجتبی آیتی نیا 8061
شبیه سازی اسیلاتور کولپیتس مجتبی آیتی نیا 14171