نرم‌افزار Multisim

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
مبدل موج پالسی و سینوسی مجتبی آیتی نیا 6068
مبدل شکل موج دندانه اره ای مجتبی آیتی نیا 5697
یکسوسازی تمام موج سه فاز مجتبی آیتی نیا 9304
شبیه سازی اسیلاتور رزونانسی مجتبی آیتی نیا 5462
شبیه سازی اسیلاتور هارتلی مجتبی آیتی نیا 8605
شبیه سازی اسیلاتور شیفت فاز با Op-Amp مجتبی آیتی نیا 8230
شبیه سازی اسیلاتور کولپیتس مجتبی آیتی نیا 14378