پرینت

ثبت نام دوره مجازی آموزش MATLAB

منتشر شده در نرم‌افزار MATLAB

ثبت نام دوره مجازی آموزش MATLAB

 

ثبت نام دوره مجازی آموزش MATLAB

 

—----------------------------------

 

دوره آموزش مجازی نرم افزار MATLAB از طریق سامانه LMS با شرایط زیر برگزار می شود.

 

عناوین برخی از سرفصل‌های دوره:

 

✅ مقدمات

 

✔️ آشنایی با محیط نرم‌افزار و پنجره‌های مختلف و نحوه مدیریت آنها

 

✔️ معرفی ماتریس‌ها، عملیات ماتریسی و توابع کاربردی در عملیات ماتریسی

 

✔️ معرفی انواع متغیرها(Data Types)

 

✔️ معرفی توابع ساده، سینوسی، هایپربولیک، نمائی، لگاریتمی و ...

 

✔️ آشنایی باکاراکترهای ویژه و انواع عملگرهای محاسباتی، رابطه‌ای و منطقی

 

✔️  آشنایی با نحوه ذخیره‌سازی و بازیابی داده‌ها

 

 

✅ رسم نمودارهای دوبعدی و سه‌بعدی

 

✔️ معرفی انواع توابع مربوط به ترسیم نمودارهای دوبعدی و سه‌بعدی

 

✔️ آشنایی با دستورت جانبی ترسیم نمودار

 

✔️ تنظیمات دستوری و گرافیکی نمودار

 

✔️ فرمت‌های مختلف ذخیره‌سازی نمودار

 

 

✅ برنامه‌نویسی

 

✔️ تفاوت بین m-fileهای از نوع script و function

 

✔️ عبارات شاخه‌ای(if , switch , …)

 

✔️ ساختار try/catch

 

✔️ حلقه‌ها(while , for , …)

 

✔️ حلقه‌های تو در تو

 

✔️ عبارات continue , break

 

✔️ معرفی توابع ورودی و خروجی پرکاربرد در برنامه‌نویسی

 

 

✅ تحلیل آماری داده‌ها و برازش منحنی (Curve Fitting)

 

✔️ نحوه ورود و خروج داده ها از فایل های Excel

 

✔️ محاسبات مربوط به چندجمله‌ای‌ها

 

✔️ برازش منحنی

 

✔️ درون‌یابی و برون‌یابی (Interpolation and Extrapolation)

 

 

 ✅ معرفی جعبه‌ابزار Symbolic

 

✔️ آشنایی با کلیات جعبه‌ابزار Symbolic

 

✔️ حد، مشتق و انتگرال‌گیری از توابع

 

✔️ حل معادلات جبری

 

✔️ حل تحلیلی معادلات دیفرانسیل

 

✔️ تبدیلات لاپلاس و فوریه و z و معکوس آنها

 

✔️ آشنایی با دیگر توابع کاربردی جعبه‌ابزار Symbolic

 

—----------------------------------

 

جهت افرایش کیفیت این دوره ظرفیت تشکیل هر کلاس بین 3 الی 5 نفر می باشد.

 

هزینه ثبت نام: 790 تومان

 

زمان شروع دوره پس از تکمیل فرآیند ثبت نام به اطلاع شرکت کنندگان در دوره خواهد رسید.

 

لینک ثبت نام: