نرم‌افزار EWB

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
دانلود نرم افزار EWB ورژن 5.12 مجتبی آیتی نیا 6031
شبیه سازی عملکرد مالتی پلکسر 4 به 1 مجتبی آیتی نیا 10624
مقایسه کننده 4 بیت با آی سی 74153 و آی سی 7486 مجتبی آیتی نیا 8404
شبیه سازی مدار NOT با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 6683
شبیه سازی مدار AND با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 7181
شبیه سازی مدار OR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 8846
شبیه سازی مدار XNOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 11349
شبیه سازی مدار XOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 11355
شمارنده چهار بیت با فلیپ فلاپ D مجتبی آیتی نیا 11925
شمارنده 0 تا 9 با آی سی 7490 مجتبی آیتی نیا 11776