نرم‌افزار EWB

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
دانلود نرم افزار EWB ورژن 5.12 مجتبی آیتی نیا 5624
شبیه سازی عملکرد مالتی پلکسر 4 به 1 مجتبی آیتی نیا 10236
مقایسه کننده 4 بیت با آی سی 74153 و آی سی 7486 مجتبی آیتی نیا 8133
شبیه سازی مدار NOT با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 6411
شبیه سازی مدار AND با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 6918
شبیه سازی مدار OR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 8587
شبیه سازی مدار XNOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 11021
شبیه سازی مدار XOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 10684
شمارنده چهار بیت با فلیپ فلاپ D مجتبی آیتی نیا 11602
شمارنده 0 تا 9 با آی سی 7490 مجتبی آیتی نیا 11231