نرم‌افزار EWB

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
دانلود نرم افزار EWB ورژن 5.12 مجتبی آیتی نیا 6152
شبیه سازی عملکرد مالتی پلکسر 4 به 1 مجتبی آیتی نیا 10766
مقایسه کننده 4 بیت با آی سی 74153 و آی سی 7486 مجتبی آیتی نیا 8492
شبیه سازی مدار NOT با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 6747
شبیه سازی مدار AND با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 7262
شبیه سازی مدار OR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 8946
شبیه سازی مدار XNOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 11442
شبیه سازی مدار XOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 11503
شمارنده چهار بیت با فلیپ فلاپ D مجتبی آیتی نیا 12029
شمارنده 0 تا 9 با آی سی 7490 مجتبی آیتی نیا 11986