نرم‌افزار EWB

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
دانلود نرم افزار EWB ورژن 5.12 مجتبی آیتی نیا 5885
شبیه سازی عملکرد مالتی پلکسر 4 به 1 مجتبی آیتی نیا 10453
مقایسه کننده 4 بیت با آی سی 74153 و آی سی 7486 مجتبی آیتی نیا 8290
شبیه سازی مدار NOT با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 6572
شبیه سازی مدار AND با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 7061
شبیه سازی مدار OR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 8719
شبیه سازی مدار XNOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 11226
شبیه سازی مدار XOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 11114
شمارنده چهار بیت با فلیپ فلاپ D مجتبی آیتی نیا 11780
شمارنده 0 تا 9 با آی سی 7490 مجتبی آیتی نیا 11557