• انجام پرو‍ژه‌های دانشجویی مهندسی برق و کامپیوتر

  ترجمه متون تخصصی

  ADS, C++, CircuitMaker, CodeVisionAVR, EWB, LabVIEW, MATLAB, MAX+PLUS II, ModelSim, OrCAD, Protel DXP, Proteus, SIMULINK, VHDL, Neural Networks, Fuzzy Logic, Signal Processing, Image Processing,...

   

  پرو‍ژه‌های آماده       سفارش پروژه و ترجمه

 • تدریس خصوصی نرم‌افزار مهندسی برق و کامپیوتر

   

  ADS, C++, CircuitMaker, CodeVisionAVR, EWB, LabVIEW, MATLAB, MAX+PLUS II, ModelSim, OrCAD, Protel DXP, Proteus, SIMULINK, VHDL, Neural Networks, Fuzzy Logic, Signal Processing, Image Processing,...

   

  سفارش تدریس

 • دعوت به همکاری در انجام پروژه

   

  VHDL, C++, Cisco Packet Tracer, GNS3, Visual Basic, C#.Net, ASP.Net, Assembly, VB.Net, Delphi

   

  همکاری با ما

پروژه حل چهار معادله چهار مجهولی در GUI نرم افزار متلب

عنوان پروژه: پروژه حل چهار معادله چهار مجهولی در GUI نرم افزار متلب

توضیح پروژه: این پروژه چهار معادله چهار مجهولی را دریافت کرده و معادلات را کرده و سپس نتایج را نمایش می دهد.

قیمت: 30000 تومان

توجه: دریافت پروژه به صورت خودکار پس از پرداخت وجه انجام می شود.

مهم: جهت پرداخت روی تصویر زیر کلیک کنید:

پروژه محاسبات ماتریسی در GUI نرم افزار متلب

عنوان پروژه: پروژه محاسبات ماتریسی در GUI نرم افزار متلب

توضیح پروژه: این کد اعداد اول بین دو عدد دلخواه را بدست می آورد.

قیمت: 40000 تومان

توجه: دریافت پروژه به صورت خودکار پس از پرداخت وجه انجام می شود.

مهم: جهت پرداخت روی تصویر زیر کلیک کنید:

پروژه محاسبه مشتق و انتگرال و رسم نمودار تابع در GUI نرم افزار matlab

عنوان پروژه: پروژه محاسبه مشتق و انتگرال و رسم نمودار تابع در GUI نرم افزار matlab

 

توضیح پروژه: این پروژه ابتدا یک تابع را می گیرد و سپس مشتق و یا انتگرال آن را محاسبه می کند و در صورت لزوم نمودار آن را نیز ترسیم می نماید.

 

قیمت: 45000 تومان

توجه: پروژه به صورت خودکار پس از پرداخت وجه دریافت می گردد.

مهم: جهت پرداخت روی تصویر زیر کلیک کنید:

پرداخت آنلاین

پروژه ساخت تولباکس سیستم های کنترل Control Tool با GUI نرم افزار MATLAB

عنوان پروژه: پروژه ساخت تولباکس سیستم های کنترل Control Tool با GUI نرم افزار MATLAB

توضیح پروژه: در این پروژه که با GUI نرم افزار متلب ایجاد شده است، ابتدا سیستم کنترلی براساس ضرایب صورت(num) و مخرج(den) تابع تبدیل و یا براساس صفرها و قطب های تابع تبدیل وارد می شود. سپس میزان تاخیر و حلقه باز و یا حلقه بسته بودن سیستم تعیین می گردد. در قسمت بعد نوع پاسخ زمانی سیستم(پله، ضربه) و میزان شبیه سازی پاسخ تعیین می گردد. در قسمت بعد نوع آنالیز مکان هندسی ریشه ها مشخص می گردد و در قسمت آخر تنظیمات مربوط به نوع آنالیز پاسخ فرکانسی قرار دارد(دیاگرام بود، چارت نیکولز، نمودار نایکوئیست). سه نمودار نیز چهت رسم پاسخ زمانی و مکان هندسی ریشه ها و پاسخ فرکانسی سیستم تعبیه شده است. در قسمت منوبار نیز تنظیماتی برای نمایش شبکه در نمودارها، پرینت نمودارها و ریست کردن تنظیمات وجود دارد. در نوار ابزار نیز ابزارهایی برای تحلیل بهتر شکل موج ها قرار داده شده است.

قیمت: 60000 تومان

توجه: پروژه به صورت خودکار پس از پرداخت وجه دریافت می گردد.

مهم: جهت پرداخت روی تصویر زیر کلیک کنید:

پروژه ماشین حساب در GUI نرم افزار matlab

عنوان پروژه: پروژه ماشین حساب در GUI نرم افزار matlab

توضیح پروژه: این پروژه یک ماشین حساب با چهار عمل اصلی جمع، ضرب، تقسیم و تفریق در محیط رابط گرافیکی کاربر(GUI) در نرم افزار متلب می باشد که شامل دو فیلد برای وارد کردن اعداد و یک selector جهت مشخص کردن نوع عملیات می باشد.

 

قیمت: 47000تومان

توجه: دریافت پروژه به صورت خودکار پس از پرداخت وجه انجام می شود.

مهم: جهت پرداخت روی تصویر زیر کلیک کنید:

پرداخت آنلاین