نرم‌افزار Multisim

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
مبدل موج پالسی و سینوسی مجتبی آیتی نیا 4053
مبدل شکل موج دندانه اره ای مجتبی آیتی نیا 3834
یکسوسازی تمام موج سه فاز مجتبی آیتی نیا 6738
شبیه سازی اسیلاتور رزونانسی مجتبی آیتی نیا 3802
شبیه سازی اسیلاتور هارتلی مجتبی آیتی نیا 5649
شبیه سازی اسیلاتور شیفت فاز با Op-Amp مجتبی آیتی نیا 5434
شبیه سازی اسیلاتور کولپیتس مجتبی آیتی نیا 10683