نرم‌افزار Multisim

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
مبدل موج پالسی و سینوسی مجتبی آیتی نیا 5569
مبدل شکل موج دندانه اره ای مجتبی آیتی نیا 5205
یکسوسازی تمام موج سه فاز مجتبی آیتی نیا 8587
شبیه سازی اسیلاتور رزونانسی مجتبی آیتی نیا 5061
شبیه سازی اسیلاتور هارتلی مجتبی آیتی نیا 7310
شبیه سازی اسیلاتور شیفت فاز با Op-Amp مجتبی آیتی نیا 7207
شبیه سازی اسیلاتور کولپیتس مجتبی آیتی نیا 12789