نرم‌افزار Multisim

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
مبدل موج پالسی و سینوسی مجتبی آیتی نیا 5411
مبدل شکل موج دندانه اره ای مجتبی آیتی نیا 5084
یکسوسازی تمام موج سه فاز مجتبی آیتی نیا 8342
شبیه سازی اسیلاتور رزونانسی مجتبی آیتی نیا 4930
شبیه سازی اسیلاتور هارتلی مجتبی آیتی نیا 7111
شبیه سازی اسیلاتور شیفت فاز با Op-Amp مجتبی آیتی نیا 6975
شبیه سازی اسیلاتور کولپیتس مجتبی آیتی نیا 12526