نرم‌افزار Multisim

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
مبدل موج پالسی و سینوسی مجتبی آیتی نیا 5758
مبدل شکل موج دندانه اره ای مجتبی آیتی نیا 5371
یکسوسازی تمام موج سه فاز مجتبی آیتی نیا 8931
شبیه سازی اسیلاتور رزونانسی مجتبی آیتی نیا 5200
شبیه سازی اسیلاتور هارتلی مجتبی آیتی نیا 7866
شبیه سازی اسیلاتور شیفت فاز با Op-Amp مجتبی آیتی نیا 7585
شبیه سازی اسیلاتور کولپیتس مجتبی آیتی نیا 13506