نرم‌افزار Multisim

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
مبدل موج پالسی و سینوسی مجتبی آیتی نیا 5654
مبدل شکل موج دندانه اره ای مجتبی آیتی نیا 5255
یکسوسازی تمام موج سه فاز مجتبی آیتی نیا 8801
شبیه سازی اسیلاتور رزونانسی مجتبی آیتی نیا 5112
شبیه سازی اسیلاتور هارتلی مجتبی آیتی نیا 7516
شبیه سازی اسیلاتور شیفت فاز با Op-Amp مجتبی آیتی نیا 7373
شبیه سازی اسیلاتور کولپیتس مجتبی آیتی نیا 13159