نرم‌افزار Multisim

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
مبدل موج پالسی و سینوسی مجتبی آیتی نیا 4133
مبدل شکل موج دندانه اره ای مجتبی آیتی نیا 3905
یکسوسازی تمام موج سه فاز مجتبی آیتی نیا 6856
شبیه سازی اسیلاتور رزونانسی مجتبی آیتی نیا 3881
شبیه سازی اسیلاتور هارتلی مجتبی آیتی نیا 5762
شبیه سازی اسیلاتور شیفت فاز با Op-Amp مجتبی آیتی نیا 5552
شبیه سازی اسیلاتور کولپیتس مجتبی آیتی نیا 10826