نرم‌افزار Multisim

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
مبدل موج پالسی و سینوسی مجتبی آیتی نیا 5631
مبدل شکل موج دندانه اره ای مجتبی آیتی نیا 5236
یکسوسازی تمام موج سه فاز مجتبی آیتی نیا 8774
شبیه سازی اسیلاتور رزونانسی مجتبی آیتی نیا 5095
شبیه سازی اسیلاتور هارتلی مجتبی آیتی نیا 7452
شبیه سازی اسیلاتور شیفت فاز با Op-Amp مجتبی آیتی نیا 7331
شبیه سازی اسیلاتور کولپیتس مجتبی آیتی نیا 13061