نرم‌افزار Multisim

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
مبدل موج پالسی و سینوسی مجتبی آیتی نیا 6195
مبدل شکل موج دندانه اره ای مجتبی آیتی نیا 5829
یکسوسازی تمام موج سه فاز مجتبی آیتی نیا 9424
شبیه سازی اسیلاتور رزونانسی مجتبی آیتی نیا 5603
شبیه سازی اسیلاتور هارتلی مجتبی آیتی نیا 8798
شبیه سازی اسیلاتور شیفت فاز با Op-Amp مجتبی آیتی نیا 8392
شبیه سازی اسیلاتور کولپیتس مجتبی آیتی نیا 14755