نرم‌افزار Multisim

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
مبدل موج پالسی و سینوسی مجتبی آیتی نیا 6125
مبدل شکل موج دندانه اره ای مجتبی آیتی نیا 5758
یکسوسازی تمام موج سه فاز مجتبی آیتی نیا 9362
شبیه سازی اسیلاتور رزونانسی مجتبی آیتی نیا 5520
شبیه سازی اسیلاتور هارتلی مجتبی آیتی نیا 8691
شبیه سازی اسیلاتور شیفت فاز با Op-Amp مجتبی آیتی نیا 8304
شبیه سازی اسیلاتور کولپیتس مجتبی آیتی نیا 14492