نرم‌افزار Multisim

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
مبدل موج پالسی و سینوسی مجتبی آیتی نیا 5602
مبدل شکل موج دندانه اره ای مجتبی آیتی نیا 5221
یکسوسازی تمام موج سه فاز مجتبی آیتی نیا 8707
شبیه سازی اسیلاتور رزونانسی مجتبی آیتی نیا 5078
شبیه سازی اسیلاتور هارتلی مجتبی آیتی نیا 7365
شبیه سازی اسیلاتور شیفت فاز با Op-Amp مجتبی آیتی نیا 7280
شبیه سازی اسیلاتور کولپیتس مجتبی آیتی نیا 12908