نرم‌افزار Multisim

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
مبدل موج پالسی و سینوسی مجتبی آیتی نیا 5585
مبدل شکل موج دندانه اره ای مجتبی آیتی نیا 5209
یکسوسازی تمام موج سه فاز مجتبی آیتی نیا 8640
شبیه سازی اسیلاتور رزونانسی مجتبی آیتی نیا 5068
شبیه سازی اسیلاتور هارتلی مجتبی آیتی نیا 7334
شبیه سازی اسیلاتور شیفت فاز با Op-Amp مجتبی آیتی نیا 7239
شبیه سازی اسیلاتور کولپیتس مجتبی آیتی نیا 12835