نرم‌افزار Multisim

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
مبدل موج پالسی و سینوسی مجتبی آیتی نیا 3936
مبدل شکل موج دندانه اره ای مجتبی آیتی نیا 3733
یکسوسازی تمام موج سه فاز مجتبی آیتی نیا 6569
شبیه سازی اسیلاتور رزونانسی مجتبی آیتی نیا 3705
شبیه سازی اسیلاتور هارتلی مجتبی آیتی نیا 5476
شبیه سازی اسیلاتور شیفت فاز با Op-Amp مجتبی آیتی نیا 5283
شبیه سازی اسیلاتور کولپیتس مجتبی آیتی نیا 10511