نرم‌افزار Multisim

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
مبدل موج پالسی و سینوسی مجتبی آیتی نیا 4420
مبدل شکل موج دندانه اره ای مجتبی آیتی نیا 4131
یکسوسازی تمام موج سه فاز مجتبی آیتی نیا 7226
شبیه سازی اسیلاتور رزونانسی مجتبی آیتی نیا 4108
شبیه سازی اسیلاتور هارتلی مجتبی آیتی نیا 6066
شبیه سازی اسیلاتور شیفت فاز با Op-Amp مجتبی آیتی نیا 5901
شبیه سازی اسیلاتور کولپیتس مجتبی آیتی نیا 11246