نرم‌افزار Multisim

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
مبدل موج پالسی و سینوسی مجتبی آیتی نیا 5927
مبدل شکل موج دندانه اره ای مجتبی آیتی نیا 5560
یکسوسازی تمام موج سه فاز مجتبی آیتی نیا 9125
شبیه سازی اسیلاتور رزونانسی مجتبی آیتی نیا 5344
شبیه سازی اسیلاتور هارتلی مجتبی آیتی نیا 8261
شبیه سازی اسیلاتور شیفت فاز با Op-Amp مجتبی آیتی نیا 7940
شبیه سازی اسیلاتور کولپیتس مجتبی آیتی نیا 14003