نرم‌افزار Multisim

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
مبدل موج پالسی و سینوسی مجتبی آیتی نیا 5613
مبدل شکل موج دندانه اره ای مجتبی آیتی نیا 5227
یکسوسازی تمام موج سه فاز مجتبی آیتی نیا 8749
شبیه سازی اسیلاتور رزونانسی مجتبی آیتی نیا 5084
شبیه سازی اسیلاتور هارتلی مجتبی آیتی نیا 7393
شبیه سازی اسیلاتور شیفت فاز با Op-Amp مجتبی آیتی نیا 7304
شبیه سازی اسیلاتور کولپیتس مجتبی آیتی نیا 12953