نرم‌افزار Multisim

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
مبدل موج پالسی و سینوسی مجتبی آیتی نیا 4692
مبدل شکل موج دندانه اره ای مجتبی آیتی نیا 4397
یکسوسازی تمام موج سه فاز مجتبی آیتی نیا 7536
شبیه سازی اسیلاتور رزونانسی مجتبی آیتی نیا 4341
شبیه سازی اسیلاتور هارتلی مجتبی آیتی نیا 6368
شبیه سازی اسیلاتور شیفت فاز با Op-Amp مجتبی آیتی نیا 6175
شبیه سازی اسیلاتور کولپیتس مجتبی آیتی نیا 11590