نرم‌افزار Multisim

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
مبدل موج پالسی و سینوسی مجتبی آیتی نیا 3678
مبدل شکل موج دندانه اره ای مجتبی آیتی نیا 3531
یکسوسازی تمام موج سه فاز مجتبی آیتی نیا 6201
شبیه سازی اسیلاتور رزونانسی مجتبی آیتی نیا 3489
شبیه سازی اسیلاتور هارتلی مجتبی آیتی نیا 5124
شبیه سازی اسیلاتور شیفت فاز با Op-Amp مجتبی آیتی نیا 4994
شبیه سازی اسیلاتور کولپیتس مجتبی آیتی نیا 10163