نرم‌افزار Multisim

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
مبدل موج پالسی و سینوسی مجتبی آیتی نیا 5720
مبدل شکل موج دندانه اره ای مجتبی آیتی نیا 5320
یکسوسازی تمام موج سه فاز مجتبی آیتی نیا 8886
شبیه سازی اسیلاتور رزونانسی مجتبی آیتی نیا 5159
شبیه سازی اسیلاتور هارتلی مجتبی آیتی نیا 7739
شبیه سازی اسیلاتور شیفت فاز با Op-Amp مجتبی آیتی نیا 7512
شبیه سازی اسیلاتور کولپیتس مجتبی آیتی نیا 13402