نرم‌افزار Multisim

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
مبدل موج پالسی و سینوسی مجتبی آیتی نیا 3847
مبدل شکل موج دندانه اره ای مجتبی آیتی نیا 3666
یکسوسازی تمام موج سه فاز مجتبی آیتی نیا 6431
شبیه سازی اسیلاتور رزونانسی مجتبی آیتی نیا 3629
شبیه سازی اسیلاتور هارتلی مجتبی آیتی نیا 5338
شبیه سازی اسیلاتور شیفت فاز با Op-Amp مجتبی آیتی نیا 5180
شبیه سازی اسیلاتور کولپیتس مجتبی آیتی نیا 10398