نرم‌افزار Multisim

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
مبدل موج پالسی و سینوسی مجتبی آیتی نیا 5806
مبدل شکل موج دندانه اره ای مجتبی آیتی نیا 5417
یکسوسازی تمام موج سه فاز مجتبی آیتی نیا 8978
شبیه سازی اسیلاتور رزونانسی مجتبی آیتی نیا 5242
شبیه سازی اسیلاتور هارتلی مجتبی آیتی نیا 8007
شبیه سازی اسیلاتور شیفت فاز با Op-Amp مجتبی آیتی نیا 7722
شبیه سازی اسیلاتور کولپیتس مجتبی آیتی نیا 13650