نرم‌افزار Multisim

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
مبدل موج پالسی و سینوسی مجتبی آیتی نیا 5103
مبدل شکل موج دندانه اره ای مجتبی آیتی نیا 4807
یکسوسازی تمام موج سه فاز مجتبی آیتی نیا 7990
شبیه سازی اسیلاتور رزونانسی مجتبی آیتی نیا 4673
شبیه سازی اسیلاتور هارتلی مجتبی آیتی نیا 6789
شبیه سازی اسیلاتور شیفت فاز با Op-Amp مجتبی آیتی نیا 6630
شبیه سازی اسیلاتور کولپیتس مجتبی آیتی نیا 12141