نرم‌افزار Multisim

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
مبدل موج پالسی و سینوسی مجتبی آیتی نیا 4797
مبدل شکل موج دندانه اره ای مجتبی آیتی نیا 4508
یکسوسازی تمام موج سه فاز مجتبی آیتی نیا 7665
شبیه سازی اسیلاتور رزونانسی مجتبی آیتی نیا 4434
شبیه سازی اسیلاتور هارتلی مجتبی آیتی نیا 6490
شبیه سازی اسیلاتور شیفت فاز با Op-Amp مجتبی آیتی نیا 6316
شبیه سازی اسیلاتور کولپیتس مجتبی آیتی نیا 11750