نرم‌افزار Multisim

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
مبدل موج پالسی و سینوسی مجتبی آیتی نیا 3766
مبدل شکل موج دندانه اره ای مجتبی آیتی نیا 3604
یکسوسازی تمام موج سه فاز مجتبی آیتی نیا 6325
شبیه سازی اسیلاتور رزونانسی مجتبی آیتی نیا 3574
شبیه سازی اسیلاتور هارتلی مجتبی آیتی نیا 5241
شبیه سازی اسیلاتور شیفت فاز با Op-Amp مجتبی آیتی نیا 5097
شبیه سازی اسیلاتور کولپیتس مجتبی آیتی نیا 10301