نرم‌افزار Multisim

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
مبدل موج پالسی و سینوسی مجتبی آیتی نیا 5230
مبدل شکل موج دندانه اره ای مجتبی آیتی نیا 4939
یکسوسازی تمام موج سه فاز مجتبی آیتی نیا 8139
شبیه سازی اسیلاتور رزونانسی مجتبی آیتی نیا 4779
شبیه سازی اسیلاتور هارتلی مجتبی آیتی نیا 6914
شبیه سازی اسیلاتور شیفت فاز با Op-Amp مجتبی آیتی نیا 6776
شبیه سازی اسیلاتور کولپیتس مجتبی آیتی نیا 12308