نرم‌افزار Multisim

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
مبدل موج پالسی و سینوسی مجتبی آیتی نیا 4950
مبدل شکل موج دندانه اره ای مجتبی آیتی نیا 4659
یکسوسازی تمام موج سه فاز مجتبی آیتی نیا 7834
شبیه سازی اسیلاتور رزونانسی مجتبی آیتی نیا 4560
شبیه سازی اسیلاتور هارتلی مجتبی آیتی نیا 6654
شبیه سازی اسیلاتور شیفت فاز با Op-Amp مجتبی آیتی نیا 6478
شبیه سازی اسیلاتور کولپیتس مجتبی آیتی نیا 11947