نرم‌افزار Multisim

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
مبدل موج پالسی و سینوسی مجتبی آیتی نیا 5687
مبدل شکل موج دندانه اره ای مجتبی آیتی نیا 5278
یکسوسازی تمام موج سه فاز مجتبی آیتی نیا 8840
شبیه سازی اسیلاتور رزونانسی مجتبی آیتی نیا 5127
شبیه سازی اسیلاتور هارتلی مجتبی آیتی نیا 7617
شبیه سازی اسیلاتور شیفت فاز با Op-Amp مجتبی آیتی نیا 7422
شبیه سازی اسیلاتور کولپیتس مجتبی آیتی نیا 13273