نرم‌افزار Multisim

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
مبدل موج پالسی و سینوسی مجتبی آیتی نیا 4276
مبدل شکل موج دندانه اره ای مجتبی آیتی نیا 4022
یکسوسازی تمام موج سه فاز مجتبی آیتی نیا 7042
شبیه سازی اسیلاتور رزونانسی مجتبی آیتی نیا 4000
شبیه سازی اسیلاتور هارتلی مجتبی آیتی نیا 5924
شبیه سازی اسیلاتور شیفت فاز با Op-Amp مجتبی آیتی نیا 5727
شبیه سازی اسیلاتور کولپیتس مجتبی آیتی نیا 11033