نرم‌افزار EWB

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
دانلود نرم افزار EWB ورژن 5.12 مجتبی آیتی نیا 5110
شبیه سازی عملکرد مالتی پلکسر 4 به 1 مجتبی آیتی نیا 9590
مقایسه کننده 4 بیت با آی سی 74153 و آی سی 7486 مجتبی آیتی نیا 7793
شبیه سازی مدار NOT با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 6193
شبیه سازی مدار AND با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 6675
شبیه سازی مدار OR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 8296
شبیه سازی مدار XNOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 10675
شبیه سازی مدار XOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 9672
شمارنده چهار بیت با فلیپ فلاپ D مجتبی آیتی نیا 11223
شمارنده 0 تا 9 با آی سی 7490 مجتبی آیتی نیا 10666