نرم‌افزار EWB

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
دانلود نرم افزار EWB ورژن 5.12 مجتبی آیتی نیا 3026
شبیه سازی عملکرد مالتی پلکسر 4 به 1 مجتبی آیتی نیا 6678
مقایسه کننده 4 بیت با آی سی 74153 و آی سی 7486 مجتبی آیتی نیا 5618
شبیه سازی مدار NOT با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 4665
شبیه سازی مدار AND با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 5100
شبیه سازی مدار OR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 6292
شبیه سازی مدار XNOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 7623
شبیه سازی مدار XOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 5967
شمارنده چهار بیت با فلیپ فلاپ D مجتبی آیتی نیا 9114
شمارنده 0 تا 9 با آی سی 7490 مجتبی آیتی نیا 7780