نرم‌افزار EWB

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
دانلود نرم افزار EWB ورژن 5.12 مجتبی آیتی نیا 4821
شبیه سازی عملکرد مالتی پلکسر 4 به 1 مجتبی آیتی نیا 9142
مقایسه کننده 4 بیت با آی سی 74153 و آی سی 7486 مجتبی آیتی نیا 7603
شبیه سازی مدار NOT با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 6077
شبیه سازی مدار AND با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 6541
شبیه سازی مدار OR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 8110
شبیه سازی مدار XNOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 10496
شبیه سازی مدار XOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 9121
شمارنده چهار بیت با فلیپ فلاپ D مجتبی آیتی نیا 11067
شمارنده 0 تا 9 با آی سی 7490 مجتبی آیتی نیا 10314