نرم‌افزار EWB

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
دانلود نرم افزار EWB ورژن 5.12 مجتبی آیتی نیا 3839
شبیه سازی عملکرد مالتی پلکسر 4 به 1 مجتبی آیتی نیا 7718
مقایسه کننده 4 بیت با آی سی 74153 و آی سی 7486 مجتبی آیتی نیا 6642
شبیه سازی مدار NOT با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 5450
شبیه سازی مدار AND با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 5909
شبیه سازی مدار OR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 7279
شبیه سازی مدار XNOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 8915
شبیه سازی مدار XOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 7259
شمارنده چهار بیت با فلیپ فلاپ D مجتبی آیتی نیا 10014
شمارنده 0 تا 9 با آی سی 7490 مجتبی آیتی نیا 8883