نرم‌افزار EWB

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
دانلود نرم افزار EWB ورژن 5.12 مجتبی آیتی نیا 2844
شبیه سازی عملکرد مالتی پلکسر 4 به 1 مجتبی آیتی نیا 6465
مقایسه کننده 4 بیت با آی سی 74153 و آی سی 7486 مجتبی آیتی نیا 5423
شبیه سازی مدار NOT با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 4511
شبیه سازی مدار AND با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 4950
شبیه سازی مدار OR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 6051
شبیه سازی مدار XNOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 7225
شبیه سازی مدار XOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 5697
شمارنده چهار بیت با فلیپ فلاپ D مجتبی آیتی نیا 8931
شمارنده 0 تا 9 با آی سی 7490 مجتبی آیتی نیا 7573