نرم‌افزار EWB

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
دانلود نرم افزار EWB ورژن 5.12 مجتبی آیتی نیا 5984
شبیه سازی عملکرد مالتی پلکسر 4 به 1 مجتبی آیتی نیا 10563
مقایسه کننده 4 بیت با آی سی 74153 و آی سی 7486 مجتبی آیتی نیا 8366
شبیه سازی مدار NOT با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 6644
شبیه سازی مدار AND با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 7134
شبیه سازی مدار OR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 8796
شبیه سازی مدار XNOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 11300
شبیه سازی مدار XOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 11237
شمارنده چهار بیت با فلیپ فلاپ D مجتبی آیتی نیا 11876
شمارنده 0 تا 9 با آی سی 7490 مجتبی آیتی نیا 11692