نرم‌افزار EWB

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
دانلود نرم افزار EWB ورژن 5.12 مجتبی آیتی نیا 3472
شبیه سازی عملکرد مالتی پلکسر 4 به 1 مجتبی آیتی نیا 7223
مقایسه کننده 4 بیت با آی سی 74153 و آی سی 7486 مجتبی آیتی نیا 6154
شبیه سازی مدار NOT با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 5065
شبیه سازی مدار AND با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 5513
شبیه سازی مدار OR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 6822
شبیه سازی مدار XNOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 8351
شبیه سازی مدار XOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 6666
شمارنده چهار بیت با فلیپ فلاپ D مجتبی آیتی نیا 9579
شمارنده 0 تا 9 با آی سی 7490 مجتبی آیتی نیا 8397