نرم‌افزار EWB

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
دانلود نرم افزار EWB ورژن 5.12 مجتبی آیتی نیا 3172
شبیه سازی عملکرد مالتی پلکسر 4 به 1 مجتبی آیتی نیا 6875
مقایسه کننده 4 بیت با آی سی 74153 و آی سی 7486 مجتبی آیتی نیا 5808
شبیه سازی مدار NOT با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 4794
شبیه سازی مدار AND با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 5235
شبیه سازی مدار OR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 6476
شبیه سازی مدار XNOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 7889
شبیه سازی مدار XOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 6206
شمارنده چهار بیت با فلیپ فلاپ D مجتبی آیتی نیا 9259
شمارنده 0 تا 9 با آی سی 7490 مجتبی آیتی نیا 7995