نرم‌افزار EWB

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
دانلود نرم افزار EWB ورژن 5.12 مجتبی آیتی نیا 4569
شبیه سازی عملکرد مالتی پلکسر 4 به 1 مجتبی آیتی نیا 8756
مقایسه کننده 4 بیت با آی سی 74153 و آی سی 7486 مجتبی آیتی نیا 7413
شبیه سازی مدار NOT با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 5981
شبیه سازی مدار AND با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 6421
شبیه سازی مدار OR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 7953
شبیه سازی مدار XNOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 10176
شبیه سازی مدار XOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 8680
شمارنده چهار بیت با فلیپ فلاپ D مجتبی آیتی نیا 10945
شمارنده 0 تا 9 با آی سی 7490 مجتبی آیتی نیا 9872