نرم‌افزار EWB

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
دانلود نرم افزار EWB ورژن 5.12 مجتبی آیتی نیا 6100
شبیه سازی عملکرد مالتی پلکسر 4 به 1 مجتبی آیتی نیا 10704
مقایسه کننده 4 بیت با آی سی 74153 و آی سی 7486 مجتبی آیتی نیا 8459
شبیه سازی مدار NOT با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 6721
شبیه سازی مدار AND با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 7233
شبیه سازی مدار OR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 8903
شبیه سازی مدار XNOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 11398
شبیه سازی مدار XOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 11437
شمارنده چهار بیت با فلیپ فلاپ D مجتبی آیتی نیا 11992
شمارنده 0 تا 9 با آی سی 7490 مجتبی آیتی نیا 11907