نرم‌افزار EWB

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
دانلود نرم افزار EWB ورژن 5.12 مجتبی آیتی نیا 2404
شبیه سازی عملکرد مالتی پلکسر 4 به 1 مجتبی آیتی نیا 5920
مقایسه کننده 4 بیت با آی سی 74153 و آی سی 7486 مجتبی آیتی نیا 4996
شبیه سازی مدار NOT با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 4127
شبیه سازی مدار AND با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 4554
شبیه سازی مدار OR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 5555
شبیه سازی مدار XNOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 6523
شبیه سازی مدار XOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 5201
شمارنده چهار بیت با فلیپ فلاپ D مجتبی آیتی نیا 8389
شمارنده 0 تا 9 با آی سی 7490 مجتبی آیتی نیا 6949