نرم‌افزار EWB

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
دانلود نرم افزار EWB ورژن 5.12 مجتبی آیتی نیا 4642
شبیه سازی عملکرد مالتی پلکسر 4 به 1 مجتبی آیتی نیا 8810
مقایسه کننده 4 بیت با آی سی 74153 و آی سی 7486 مجتبی آیتی نیا 7481
شبیه سازی مدار NOT با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 6005
شبیه سازی مدار AND با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 6458
شبیه سازی مدار OR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 7996
شبیه سازی مدار XNOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 10288
شبیه سازی مدار XOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 8804
شمارنده چهار بیت با فلیپ فلاپ D مجتبی آیتی نیا 10979
شمارنده 0 تا 9 با آی سی 7490 مجتبی آیتی نیا 9967