نرم‌افزار EWB

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
دانلود نرم افزار EWB ورژن 5.12 مجتبی آیتی نیا 4473
شبیه سازی عملکرد مالتی پلکسر 4 به 1 مجتبی آیتی نیا 8611
مقایسه کننده 4 بیت با آی سی 74153 و آی سی 7486 مجتبی آیتی نیا 7340
شبیه سازی مدار NOT با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 5955
شبیه سازی مدار AND با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 6393
شبیه سازی مدار OR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 7895
شبیه سازی مدار XNOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 10073
شبیه سازی مدار XOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 8405
شمارنده چهار بیت با فلیپ فلاپ D مجتبی آیتی نیا 10863
شمارنده 0 تا 9 با آی سی 7490 مجتبی آیتی نیا 9689