نرم‌افزار EWB

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
دانلود نرم افزار EWB ورژن 5.12 مجتبی آیتی نیا 2577
شبیه سازی عملکرد مالتی پلکسر 4 به 1 مجتبی آیتی نیا 6162
مقایسه کننده 4 بیت با آی سی 74153 و آی سی 7486 مجتبی آیتی نیا 5190
شبیه سازی مدار NOT با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 4291
شبیه سازی مدار AND با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 4725
شبیه سازی مدار OR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 5787
شبیه سازی مدار XNOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 6891
شبیه سازی مدار XOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 5442
شمارنده چهار بیت با فلیپ فلاپ D مجتبی آیتی نیا 8633
شمارنده 0 تا 9 با آی سی 7490 مجتبی آیتی نیا 7230