نرم‌افزار EWB

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
دانلود نرم افزار EWB ورژن 5.12 مجتبی آیتی نیا 2306
شبیه سازی عملکرد مالتی پلکسر 4 به 1 مجتبی آیتی نیا 5815
مقایسه کننده 4 بیت با آی سی 74153 و آی سی 7486 مجتبی آیتی نیا 4894
شبیه سازی مدار NOT با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 4023
شبیه سازی مدار AND با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 4450
شبیه سازی مدار OR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 5413
شبیه سازی مدار XNOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 6337
شبیه سازی مدار XOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 5035
شمارنده چهار بیت با فلیپ فلاپ D مجتبی آیتی نیا 8288
شمارنده 0 تا 9 با آی سی 7490 مجتبی آیتی نیا 6813