نرم‌افزار EWB

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
دانلود نرم افزار EWB ورژن 5.12 مجتبی آیتی نیا 2739
شبیه سازی عملکرد مالتی پلکسر 4 به 1 مجتبی آیتی نیا 6343
مقایسه کننده 4 بیت با آی سی 74153 و آی سی 7486 مجتبی آیتی نیا 5327
شبیه سازی مدار NOT با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 4422
شبیه سازی مدار AND با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 4862
شبیه سازی مدار OR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 5938
شبیه سازی مدار XNOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 7102
شبیه سازی مدار XOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 5592
شمارنده چهار بیت با فلیپ فلاپ D مجتبی آیتی نیا 8808
شمارنده 0 تا 9 با آی سی 7490 مجتبی آیتی نیا 7431