نرم‌افزار EWB

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
دانلود نرم افزار EWB ورژن 5.12 مجتبی آیتی نیا 4717
شبیه سازی عملکرد مالتی پلکسر 4 به 1 مجتبی آیتی نیا 8946
مقایسه کننده 4 بیت با آی سی 74153 و آی سی 7486 مجتبی آیتی نیا 7527
شبیه سازی مدار NOT با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 6027
شبیه سازی مدار AND با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 6489
شبیه سازی مدار OR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 8043
شبیه سازی مدار XNOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 10403
شبیه سازی مدار XOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 8941
شمارنده چهار بیت با فلیپ فلاپ D مجتبی آیتی نیا 11021
شمارنده 0 تا 9 با آی سی 7490 مجتبی آیتی نیا 10089