نرم‌افزار EWB

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
دانلود نرم افزار EWB ورژن 5.12 مجتبی آیتی نیا 4955
شبیه سازی عملکرد مالتی پلکسر 4 به 1 مجتبی آیتی نیا 9291
مقایسه کننده 4 بیت با آی سی 74153 و آی سی 7486 مجتبی آیتی نیا 7691
شبیه سازی مدار NOT با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 6129
شبیه سازی مدار AND با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 6602
شبیه سازی مدار OR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 8194
شبیه سازی مدار XNOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 10578
شبیه سازی مدار XOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 9365
شمارنده چهار بیت با فلیپ فلاپ D مجتبی آیتی نیا 11125
شمارنده 0 تا 9 با آی سی 7490 مجتبی آیتی نیا 10480