نرم‌افزار EWB

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
دانلود نرم افزار EWB ورژن 5.12 مجتبی آیتی نیا 4423
شبیه سازی عملکرد مالتی پلکسر 4 به 1 مجتبی آیتی نیا 8532
مقایسه کننده 4 بیت با آی سی 74153 و آی سی 7486 مجتبی آیتی نیا 7295
شبیه سازی مدار NOT با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 5941
شبیه سازی مدار AND با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 6381
شبیه سازی مدار OR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 7862
شبیه سازی مدار XNOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 9690
شبیه سازی مدار XOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 8314
شمارنده چهار بیت با فلیپ فلاپ D مجتبی آیتی نیا 10788
شمارنده 0 تا 9 با آی سی 7490 مجتبی آیتی نیا 9650