نرم‌افزار EWB

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
دانلود نرم افزار EWB ورژن 5.12 مجتبی آیتی نیا 5429
شبیه سازی عملکرد مالتی پلکسر 4 به 1 مجتبی آیتی نیا 10033
مقایسه کننده 4 بیت با آی سی 74153 و آی سی 7486 مجتبی آیتی نیا 8006
شبیه سازی مدار NOT با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 6333
شبیه سازی مدار AND با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 6831
شبیه سازی مدار OR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 8469
شبیه سازی مدار XNOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 10892
شبیه سازی مدار XOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 10213
شمارنده چهار بیت با فلیپ فلاپ D مجتبی آیتی نیا 11433
شمارنده 0 تا 9 با آی سی 7490 مجتبی آیتی نیا 10991