نرم‌افزار EWB

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
دانلود نرم افزار EWB ورژن 5.12 مجتبی آیتی نیا 3708
شبیه سازی عملکرد مالتی پلکسر 4 به 1 مجتبی آیتی نیا 7551
مقایسه کننده 4 بیت با آی سی 74153 و آی سی 7486 مجتبی آیتی نیا 6474
شبیه سازی مدار NOT با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 5313
شبیه سازی مدار AND با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 5777
شبیه سازی مدار OR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 7110
شبیه سازی مدار XNOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 8720
شبیه سازی مدار XOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 7022
شمارنده چهار بیت با فلیپ فلاپ D مجتبی آیتی نیا 9865
شمارنده 0 تا 9 با آی سی 7490 مجتبی آیتی نیا 8716