نرم‌افزار EWB

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
دانلود نرم افزار EWB ورژن 5.12 مجتبی آیتی نیا 4156
شبیه سازی عملکرد مالتی پلکسر 4 به 1 مجتبی آیتی نیا 8133
مقایسه کننده 4 بیت با آی سی 74153 و آی سی 7486 مجتبی آیتی نیا 7014
شبیه سازی مدار NOT با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 5766
شبیه سازی مدار AND با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 6220
شبیه سازی مدار OR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 7628
شبیه سازی مدار XNOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 9342
شبیه سازی مدار XOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 7750
شمارنده چهار بیت با فلیپ فلاپ D مجتبی آیتی نیا 10401
شمارنده 0 تا 9 با آی سی 7490 مجتبی آیتی نیا 9301