نرم‌افزار EWB

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
دانلود نرم افزار EWB ورژن 5.12 مجتبی آیتی نیا 3582
شبیه سازی عملکرد مالتی پلکسر 4 به 1 مجتبی آیتی نیا 7374
مقایسه کننده 4 بیت با آی سی 74153 و آی سی 7486 مجتبی آیتی نیا 6286
شبیه سازی مدار NOT با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 5174
شبیه سازی مدار AND با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 5632
شبیه سازی مدار OR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 6945
شبیه سازی مدار XNOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 8512
شبیه سازی مدار XOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 6848
شمارنده چهار بیت با فلیپ فلاپ D مجتبی آیتی نیا 9707
شمارنده 0 تا 9 با آی سی 7490 مجتبی آیتی نیا 8541