نرم‌افزار EWB

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
دانلود نرم افزار EWB ورژن 5.12 مجتبی آیتی نیا 2477
شبیه سازی عملکرد مالتی پلکسر 4 به 1 مجتبی آیتی نیا 6027
مقایسه کننده 4 بیت با آی سی 74153 و آی سی 7486 مجتبی آیتی نیا 5089
شبیه سازی مدار NOT با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 4199
شبیه سازی مدار AND با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 4633
شبیه سازی مدار OR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 5664
شبیه سازی مدار XNOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 6705
شبیه سازی مدار XOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 5328
شمارنده چهار بیت با فلیپ فلاپ D مجتبی آیتی نیا 8509
شمارنده 0 تا 9 با آی سی 7490 مجتبی آیتی نیا 7091