نرم‌افزار EWB

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
دانلود نرم افزار EWB ورژن 5.12 مجتبی آیتی نیا 4514
شبیه سازی عملکرد مالتی پلکسر 4 به 1 مجتبی آیتی نیا 8676
مقایسه کننده 4 بیت با آی سی 74153 و آی سی 7486 مجتبی آیتی نیا 7379
شبیه سازی مدار NOT با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 5964
شبیه سازی مدار AND با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 6402
شبیه سازی مدار OR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 7919
شبیه سازی مدار XNOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 10127
شبیه سازی مدار XOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 8538
شمارنده چهار بیت با فلیپ فلاپ D مجتبی آیتی نیا 10906
شمارنده 0 تا 9 با آی سی 7490 مجتبی آیتی نیا 9766