نرم‌افزار EWB

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
دانلود نرم افزار EWB ورژن 5.12 مجتبی آیتی نیا 3972
شبیه سازی عملکرد مالتی پلکسر 4 به 1 مجتبی آیتی نیا 7886
مقایسه کننده 4 بیت با آی سی 74153 و آی سی 7486 مجتبی آیتی نیا 6803
شبیه سازی مدار NOT با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 5581
شبیه سازی مدار AND با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 6036
شبیه سازی مدار OR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 7426
شبیه سازی مدار XNOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 9096
شبیه سازی مدار XOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 7483
شمارنده چهار بیت با فلیپ فلاپ D مجتبی آیتی نیا 10160
شمارنده 0 تا 9 با آی سی 7490 مجتبی آیتی نیا 9071