نرم‌افزار EWB

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
دانلود نرم افزار EWB ورژن 5.12 مجتبی آیتی نیا 2675
شبیه سازی عملکرد مالتی پلکسر 4 به 1 مجتبی آیتی نیا 6268
مقایسه کننده 4 بیت با آی سی 74153 و آی سی 7486 مجتبی آیتی نیا 5266
شبیه سازی مدار NOT با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 4371
شبیه سازی مدار AND با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 4807
شبیه سازی مدار OR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 5878
شبیه سازی مدار XNOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 7018
شبیه سازی مدار XOR با گیت NAND مجتبی آیتی نیا 5526
شمارنده چهار بیت با فلیپ فلاپ D مجتبی آیتی نیا 8738
شمارنده 0 تا 9 با آی سی 7490 مجتبی آیتی نیا 7343