پرینت

پاور پوینت فصل 17 کتاب بازاریابی فیلیپ کاتلر(طراحی استراتژی ها و طرح های قیمت گذاری)

نوشته شده توسط سارا. منتشر شده در دانلود پاورپوینت

پاور پوینت فصل 17 کتاب بازاریابی فیلیپ کاتلر(طراحی استراتژی ها و طرح های قیمت گذاری)

توضیحات:

این فایل شامل اسلایدهای فصل 17 کتاب مدیریت بازاریابی کاتلر ترجمه فروزنده می باشد مباحثی از قبیل اهداف قیمت گذاری، برآورد هزینه،انتخاب روش قیمت گذاری،قیمت گذاری جغرافیایی،قیمت گذاری تبعیضی، قیمت گذاری ترکیب کالاو ....

قیمت :14000 تومان

 مهم: جهت پرداخت روی تصویر زیر کلیک کنید