پرینت

دانلود مقاله سنکرونسازي سیستمهاي آشوبی در حضور اغتشاش و عدم قطعیت ساختاري به کمک کنترلر مدلغزشی

نوشته شده توسط مجتبی آیتی نیا. منتشر شده در سیستم‌های کنترلی

سنکرونسازي سیستمهاي آشوبی در حضور اغتشاش و عدم قطعیت ساختاري به کمک کنترلر مدلغزشی

 

چکیده:

در اين مقاله، دو سیستم دينامیکی آشوبی يکسان با شرايط اولیه کاملاً متفاوت و عدم قطعیت در پارامترهای مدل و نیز اغتشاش ورودی بوسیله کنترلر پیشنهادی بطور کامل سنکرون میشوند. روند کار به اين صورت است که ابتدا سیستم آشوبی پیرو تحت عدم قطعیت در پارامترهای مدل و ورودی اغتشاشی قرار میگیرد. سپس کنترلری از نوع مدلغزشی مقاوم جهت سنکرونسازی کامل دو سیستم طراحی میشود. در ادامه با استفاده از تئوری لیاپانوف، پايداری سیستم به اثبات میرسد. و در نهايت نتايج حاصل از شبیهسازی در نرمافزار MATLAB حاکی از آن است که دو سیستم بطور کامل سنکرون خواهند شد.

کلمات کلیدي: سنکرونسازی، کنترل مدلغزشی، عدم قطعیت، اغتشاش، کنترل مقاوم، سیستمهای آشوبی.

 

فایل دریافتی شامل فایل word(قابل ویرایش) و PDF پروژه و فایل برنامه matlab می باشد.

قیمت: 80000 تومان

توجه: دریافت پروژه به صورت خودکار پس از پرداخت وجه انجام می شود.

مهم: جهت پرداخت روی تصویر زیر کلیک کنید: