سیستم‌های کنترلی

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
دانلود شبیه سازی مقاله کنترل مقاوم روش بازگشت به عقب(پسگام) برای سیستم هلی کوپتر مجتبی آیتی نیا 225
دانلود ترجمه و شبیه‌سازی مقاله Sliding mode control for chaotic systems based on LMI مجتبی آیتی نیا 956
دانلود پروژه رگولاتورهای خودتنظیم STR درس سیستم های کنترل تطبیقی مجتبی آیتی نیا 924
دانلود پروژه شناسایی سیستم درس سیستم های کنترل تطبیقی مجتبی آیتی نیا 1078
دانلود حل تمرین های کنترل آماری(فرآیندهای اتفاقی) با matlab مجتبی آیتی نیا 914
دانلود پروژه کنترل تصادفی موشک بالستیک مجتبی آیتی نیا 1088
دانلود حل تمرین های درس کنترل تصادفی(فرآیندهای اتفاقی) با matlab مجتبی آیتی نیا 2058
دانلود پایان نامه مهندسی برق کنترل-طراحي كنترل مقاوم سيستم فوق آشوب با استفاده از كنترل مد لغزشي مجتبی آیتی نیا 1766
دانلود مقاله سنکرونسازي سیستمهاي آشوبی در حضور اغتشاش و عدم قطعیت ساختاري به کمک کنترلر مدلغزشی مجتبی آیتی نیا 1686
دانلود سمینار کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل مجتبی آیتی نیا 2402