نرم‌افزار Circuit Maker

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
دانلود نرم افزار CircuitMaker 2000 Final مجتبی آیتی نیا 978
لچ SR با گیت NOR مجتبی آیتی نیا 1684
یکسوسازی تمام موج با ترانس سر وسط مجتبی آیتی نیا 4443
یکسوسازی تمام موج پل دیودی مجتبی آیتی نیا 6441
تقویت کننده کلکتور مشترک مجتبی آیتی نیا 1613
تقویت کننده بیس مشترک مجتبی آیتی نیا 1839
تقویت کننده امیتر مشترک مجتبی آیتی نیا 3172