نرم‌افزار Circuit Maker

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
دانلود نرم افزار CircuitMaker 2000 Final مجتبی آیتی نیا 2802
لچ SR با گیت NOR مجتبی آیتی نیا 3005
یکسوسازی تمام موج با ترانس سر وسط مجتبی آیتی نیا 8444
یکسوسازی تمام موج پل دیودی مجتبی آیتی نیا 9393
تقویت کننده کلکتور مشترک مجتبی آیتی نیا 3063
تقویت کننده بیس مشترک مجتبی آیتی نیا 3461
تقویت کننده امیتر مشترک در CircuitMaker مجتبی آیتی نیا 4938