نرم‌افزار Circuit Maker

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
دانلود نرم افزار CircuitMaker 2000 Final مجتبی آیتی نیا 1796
لچ SR با گیت NOR مجتبی آیتی نیا 2274
یکسوسازی تمام موج با ترانس سر وسط مجتبی آیتی نیا 6123
یکسوسازی تمام موج پل دیودی مجتبی آیتی نیا 7815
تقویت کننده کلکتور مشترک مجتبی آیتی نیا 2447
تقویت کننده بیس مشترک مجتبی آیتی نیا 2708
تقویت کننده امیتر مشترک مجتبی آیتی نیا 4184