نرم‌افزار Circuit Maker

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
دانلود نرم افزار CircuitMaker 2000 Final مجتبی آیتی نیا 2249
لچ SR با گیت NOR مجتبی آیتی نیا 2540
یکسوسازی تمام موج با ترانس سر وسط مجتبی آیتی نیا 7081
یکسوسازی تمام موج پل دیودی مجتبی آیتی نیا 8566
تقویت کننده کلکتور مشترک مجتبی آیتی نیا 2717
تقویت کننده بیس مشترک مجتبی آیتی نیا 3082
تقویت کننده امیتر مشترک مجتبی آیتی نیا 4583