نرم‌افزار Circuit Maker

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
دانلود نرم افزار CircuitMaker 2000 Final مجتبی آیتی نیا 1120
لچ SR با گیت NOR مجتبی آیتی نیا 1830
یکسوسازی تمام موج با ترانس سر وسط مجتبی آیتی نیا 4827
یکسوسازی تمام موج پل دیودی مجتبی آیتی نیا 6684
تقویت کننده کلکتور مشترک مجتبی آیتی نیا 1840
تقویت کننده بیس مشترک مجتبی آیتی نیا 2057
تقویت کننده امیتر مشترک مجتبی آیتی نیا 3438