نرم‌افزار Circuit Maker

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
دانلود نرم افزار CircuitMaker 2000 Final مجتبی آیتی نیا 2999
لچ SR با گیت NOR مجتبی آیتی نیا 3140
یکسوسازی تمام موج با ترانس سر وسط مجتبی آیتی نیا 8936
یکسوسازی تمام موج پل دیودی مجتبی آیتی نیا 9720
تقویت کننده کلکتور مشترک مجتبی آیتی نیا 3191
تقویت کننده بیس مشترک مجتبی آیتی نیا 3601
تقویت کننده امیتر مشترک در CircuitMaker مجتبی آیتی نیا 5082