نرم‌افزار Circuit Maker

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
دانلود نرم افزار CircuitMaker 2000 Final مجتبی آیتی نیا 2592
لچ SR با گیت NOR مجتبی آیتی نیا 2827
یکسوسازی تمام موج با ترانس سر وسط مجتبی آیتی نیا 7826
یکسوسازی تمام موج پل دیودی مجتبی آیتی نیا 9051
تقویت کننده کلکتور مشترک مجتبی آیتی نیا 2931
تقویت کننده بیس مشترک مجتبی آیتی نیا 3304
تقویت کننده امیتر مشترک مجتبی آیتی نیا 4788