نرم‌افزار Circuit Maker

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
دانلود نرم افزار CircuitMaker 2000 Final مجتبی آیتی نیا 1673
لچ SR با گیت NOR مجتبی آیتی نیا 2184
یکسوسازی تمام موج با ترانس سر وسط مجتبی آیتی نیا 5943
یکسوسازی تمام موج پل دیودی مجتبی آیتی نیا 7642
تقویت کننده کلکتور مشترک مجتبی آیتی نیا 2357
تقویت کننده بیس مشترک مجتبی آیتی نیا 2592
تقویت کننده امیتر مشترک مجتبی آیتی نیا 4068