نرم‌افزار Circuit Maker

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
دانلود نرم افزار CircuitMaker 2000 Final مجتبی آیتی نیا 1596
لچ SR با گیت NOR مجتبی آیتی نیا 2143
یکسوسازی تمام موج با ترانس سر وسط مجتبی آیتی نیا 5844
یکسوسازی تمام موج پل دیودی مجتبی آیتی نیا 7539
تقویت کننده کلکتور مشترک مجتبی آیتی نیا 2298
تقویت کننده بیس مشترک مجتبی آیتی نیا 2522
تقویت کننده امیتر مشترک مجتبی آیتی نیا 3992