نرم‌افزار Circuit Maker

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
دانلود نرم افزار CircuitMaker 2000 Final مجتبی آیتی نیا 1141
لچ SR با گیت NOR مجتبی آیتی نیا 1854
یکسوسازی تمام موج با ترانس سر وسط مجتبی آیتی نیا 4880
یکسوسازی تمام موج پل دیودی مجتبی آیتی نیا 6724
تقویت کننده کلکتور مشترک مجتبی آیتی نیا 1875
تقویت کننده بیس مشترک مجتبی آیتی نیا 2089
تقویت کننده امیتر مشترک مجتبی آیتی نیا 3475