نرم‌افزار Circuit Maker

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
دانلود نرم افزار CircuitMaker 2000 Final مجتبی آیتی نیا 2315
لچ SR با گیت NOR مجتبی آیتی نیا 2610
یکسوسازی تمام موج با ترانس سر وسط مجتبی آیتی نیا 7245
یکسوسازی تمام موج پل دیودی مجتبی آیتی نیا 8639
تقویت کننده کلکتور مشترک مجتبی آیتی نیا 2745
تقویت کننده بیس مشترک مجتبی آیتی نیا 3116
تقویت کننده امیتر مشترک مجتبی آیتی نیا 4621