نرم‌افزار Circuit Maker

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
دانلود نرم افزار CircuitMaker 2000 Final مجتبی آیتی نیا 1087
لچ SR با گیت NOR مجتبی آیتی نیا 1805
یکسوسازی تمام موج با ترانس سر وسط مجتبی آیتی نیا 4750
یکسوسازی تمام موج پل دیودی مجتبی آیتی نیا 6637
تقویت کننده کلکتور مشترک مجتبی آیتی نیا 1793
تقویت کننده بیس مشترک مجتبی آیتی نیا 1997
تقویت کننده امیتر مشترک مجتبی آیتی نیا 3365