نرم‌افزار Circuit Maker

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
دانلود نرم افزار CircuitMaker 2000 Final مجتبی آیتی نیا 1734
لچ SR با گیت NOR مجتبی آیتی نیا 2229
یکسوسازی تمام موج با ترانس سر وسط مجتبی آیتی نیا 6018
یکسوسازی تمام موج پل دیودی مجتبی آیتی نیا 7724
تقویت کننده کلکتور مشترک مجتبی آیتی نیا 2398
تقویت کننده بیس مشترک مجتبی آیتی نیا 2648
تقویت کننده امیتر مشترک مجتبی آیتی نیا 4123