نرم‌افزار Circuit Maker

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
دانلود نرم افزار CircuitMaker 2000 Final مجتبی آیتی نیا 1906
لچ SR با گیت NOR مجتبی آیتی نیا 2338
یکسوسازی تمام موج با ترانس سر وسط مجتبی آیتی نیا 6312
یکسوسازی تمام موج پل دیودی مجتبی آیتی نیا 7958
تقویت کننده کلکتور مشترک مجتبی آیتی نیا 2524
تقویت کننده بیس مشترک مجتبی آیتی نیا 2798
تقویت کننده امیتر مشترک مجتبی آیتی نیا 4270