پرینت

محاسبه جمع عناصر، جمع قطر اصلی و جمع قطر فرعی یک ماتریس

نوشته شده توسط مجتبی آیتی نیا. منتشر شده در زبان برنامه‌نویسی ++C

عنوان پروژه: محاسبه جمع عناصر، جمع قطر اصلی و جمع قطر فرعی یک ماتریس

توضیح پروژه: این کد عناصر یک ماتریس را بصورت سطری دریافت کرده و جمع عناصر، جمع قطر اصلی و جمع قطر فرعی را محاسبه می کند.

قیمت: 10000 تومان

توجه: دریافت پروژه به صورت خودکار پس از پرداخت وجه انجام می شود.

مهم: جهت پرداخت روی تصویر زیر کلیک کنید: