• انجام پرو‍ژه‌های دانشجویی مهندسی برق و کامپیوتر

  ترجمه متون تخصصی

  ADS, C++, CircuitMaker, CodeVisionAVR, EWB, LabVIEW, MATLAB, MAX+PLUS II, ModelSim, OrCAD, Protel DXP, Proteus, SIMULINK, VHDL, Neural Networks, Fuzzy Logic, Signal Processing, Image Processing,...

   

  پرو‍ژه‌های آماده       سفارش پروژه و ترجمه

 • تدریس خصوصی نرم‌افزار مهندسی برق و کامپیوتر

   

  ADS, C++, CircuitMaker, CodeVisionAVR, EWB, LabVIEW, MATLAB, MAX+PLUS II, ModelSim, OrCAD, Protel DXP, Proteus, SIMULINK, VHDL, Neural Networks, Fuzzy Logic, Signal Processing, Image Processing,...

   

  سفارش تدریس

 • دعوت به همکاری در انجام پروژه

   

  VHDL, C++, Cisco Packet Tracer, GNS3, Visual Basic, C#.Net, ASP.Net, Assembly, VB.Net, Delphi

   

  همکاری با ما

شبیه سازی مدار XNOR با گیت NAND

عنوان پروژه: شبیه سازی مدار XNOR با گیت NAND

گزارش کار: خیر

فرمت فایل: ewb

توضیح پروژه: این پروژه شبیه سازی گیت XNOR با گیت NAND می باشد که می توانید در محیط نرم افزار ewb آن را اجرا کنید.

قیمت: 8000 تومان

توجه: دریافت پروژه به صورت خودکار پس از پرداخت وجه انجام می شود.

مهم: جهت پرداخت روی تصویر زیر کلیک کنید:

شبیه سازی مدار XOR با گیت NAND

عنوان پروژه: شبیه سازی مدار XOR با گیت NAND

فرمت فایل: ewb

توضیح پروژه: این پروژه شبیه سازی گیت XOR با گیت NAND می باشد که می توانید در محیط نرم افزار ewb آن را اجرا کنید.

قیمت: 9000 تومان

توجه: دریافت پروژه به صورت خودکار پس از پرداخت وجه انجام می شود.

مهم: جهت پرداخت روی تصویر زیر کلیک کنید:

شمارنده چهار بیت با فلیپ فلاپ D

عنوان پروژه: شمارنده چهار بیت با فلیپ فلاپ D

گزارش کار: خیر

فرمت فایل: ewb

توضیح پروژه: این پروژه شبیه سازی یک مدار شمارنده 4 بیت با فلیپ فلاپ d می باشد که می توانید در محیط ewb آن را اجرا کنید

قیمت: 15000 تومان

توجه: پروژه به صورت خودکار پس از پرداخت وجه دریافت می گردد.

مهم: جهت پرداخت روی تصویر زیر کلیک کنید:

شمارنده 0 تا 9 با آی سی 7490

عنوان پروژه: شمارنده 0 تا 9 با آی سی 7490

گزارش کار: خیر

فرمت فایل: ewb

توضیح پروژه: این پروژه شبیه سازی یک شمارنده 0 تا 9 با آی سی 7490  می باشد که قابلیت تغییر فرکانس یا همان سرعت شمارنده را دارد.

قیمت: 15000 تومان

توجه: پروژه به صورت خودکار پس از پرداخت وجه دریافت می گردد.

مهم: جهت پرداخت روی تصویر زیر کلیک کنید:

تقویت کننده دو طبقه

عنوان پروژه: تقویت کننده دو طبقه

گزارش کار: خیر

فرمت فایل: ewb

توضیح پروژه: این پروژه شبیه سازی یک مدار تقویت کننده دوطبقه که طبقه اول آن امیتر مشترک و طبقه دوم کلکتور مشترک با مشخصات نشان داده شده در شکل می باشد که پس از اجراکردن فایل در محیط نرم افزار EWB می توانید شکل موج های نقاط مختلف مدار را مشاهده کنید.

قیمت: 15000 تومان

 توجه: دریافت پروژه به صورت خودکار پس از پرداخت وجه انجام می شود.

مهم: جهت پرداخت روی تصویر زیر کلیک کنید: