• انجام پرو‍ژه‌های دانشجویی مهندسی برق و کامپیوتر

  ترجمه متون تخصصی

  ADS, C++, CircuitMaker, CodeVisionAVR, EWB, LabVIEW, MATLAB, MAX+PLUS II, ModelSim, OrCAD, Protel DXP, Proteus, SIMULINK, VHDL, Neural Networks, Fuzzy Logic, Signal Processing, Image Processing,...

   

  پرو‍ژه‌های آماده       سفارش پروژه و ترجمه

 • تدریس خصوصی نرم‌افزار مهندسی برق و کامپیوتر

   

  ADS, C++, CircuitMaker, CodeVisionAVR, EWB, LabVIEW, MATLAB, MAX+PLUS II, ModelSim, OrCAD, Protel DXP, Proteus, SIMULINK, VHDL, Neural Networks, Fuzzy Logic, Signal Processing, Image Processing,...

   

  سفارش تدریس

 • دعوت به همکاری در انجام پروژه

   

  VHDL, C++, Cisco Packet Tracer, GNS3, Visual Basic, C#.Net, ASP.Net, Assembly, VB.Net, Delphi

   

  همکاری با ما

دانلود پروژه حل تمرین ادوات FACTS با نرم افزار MATLAB

دانلود پروژه حل تمرین ادوات FACTS با نرم افزار MATLAB

 

فایل دریافتی شامل فایل سیمولینک و فایل برنامه matlab و همچنین تصاویر خروجی برنامه می باشد.

قیمت: 80000 تومان

توجه: دریافت پروژه به صورت خودکار پس از پرداخت وجه انجام می شود.

مهم: جهت پرداخت روی تصویر زیر کلیک کنید:

برنامه اسپلاین درجه 3 در matlab

عنوان پروژه: برنامه اسپلاین درجه 3 در matlab

توضیح پروژه: این کد متغییرهای x و y را گرفته و سپس با توجه به 4 حالت درنظر گرفته شده بهترین منحنی را از این نقاط عبور می دهد. در انتها برنامه نیز نمودارها را رسم کرده و می توان مقدار y را به ازای یک x دلخواه بدست آورد. این پروژه جهت درس محاسبات عددی مقطع لیسانس و درس محاسبات عددی پیشرفته مقطع فوق لیسانس بسیار مناسب می باشد.

مشخصات کد: 236 خط برنامه + توضیحات برنامه

قیمت: 50000 تومان

توجه: دریافت پروژه به صورت خودکار پس از پرداخت وجه انجام می شود.

مهم: جهت پرداخت روی تصویر زیر کلیک کنید: 

قضیه انتقال توان ماکزیمم در matlab

عنوان پروژه: قضیه انتقال توان ماکزیمم در matlab

توضیح پروژه: این کد قضیه انتقال توان ماکزیمم را در matlab پیاده سازی می کند این برنامه پس از اجرا مقدار ولتاژ ورودی و مقاومت ورودی(مقاومت منبع) را از کاربر دریافت کرده و سپس منحنی توان را بر حسب مقاومت بار ترسیم می نماید و دیده خواهد شد که ماکزیمم توان در جایی رخ می دهد که مقاومت بار با مقاومت منبع برابر است.

قیمت: 9000 تومان

توجه: پروژه به صورت خودکار پس از پرداخت وجه دریافت می گردد.

مهم: جهت پرداخت روی تصویر زیر کلیک کنید:

پروژه برازش منحنی(curve fitting) سه نقطه در matlab

عنوان پروژه: پروژه برازش منحنی(curve fitting) سه نقطه در matlab

توضیح پروژه: این کد مشخصات سه نقطه را گرفته و بهترین منحنی را از آنان می گذراند.

قیمت: 15000 تومان

توجه: پروژه به صورت خودکار پس از پرداخت وجه دریافت می گردد.

مهم: جهت پرداخت روی تصویر زیر کلیک کنید:

دانلود مبدل آنالوگ به ديجيتال(ADC) در simulink

دانلود مبدل آنالوگ به ديجيتال(ADC) در simulink

توضیح پروژه: در این پروژه یک مبدل آنالوگ به دیجیتال 16 بیتی طراحی شده است که می تواند با گرفتن یک سیگنال آنالوگ آن را به سیگنال دیجیتالی ببا دقت 16 بیت تبدیل می کند. این پروژه با دقت بالا طراحی شده و می تواند هر سیگنالی را در مدل سیمولینک دریافت کرده و به سیگنالی گسسته تبدیل کند.

 توجه: دریافت پروژه به صورت خودکار پس از پرداخت وجه انجام می شود.

مهم: جهت پرداخت روی تصویر زیر کلیک کنید:

قیمت: 30000 تومان