• انجام پرو‍ژه‌های دانشجویی مهندسی برق و کامپیوتر

  ترجمه متون تخصصی

  ADS, C++, CircuitMaker, CodeVisionAVR, EWB, LabVIEW, MATLAB, MAX+PLUS II, ModelSim, OrCAD, Protel DXP, Proteus, SIMULINK, VHDL, Neural Networks, Fuzzy Logic, Signal Processing, Image Processing,...

   

  پرو‍ژه‌های آماده       سفارش پروژه و ترجمه

 • تدریس خصوصی نرم‌افزار مهندسی برق و کامپیوتر

   

  ADS, C++, CircuitMaker, CodeVisionAVR, EWB, LabVIEW, MATLAB, MAX+PLUS II, ModelSim, OrCAD, Protel DXP, Proteus, SIMULINK, VHDL, Neural Networks, Fuzzy Logic, Signal Processing, Image Processing,...

   

  سفارش تدریس

 • دعوت به همکاری در انجام پروژه

   

  VHDL, C++, Cisco Packet Tracer, GNS3, Visual Basic, C#.Net, ASP.Net, Assembly, VB.Net, Delphi

   

  همکاری با ما

پروژه شبیه سازی یکسوسازی تمام موج تکفاز با دیود در simulink

عنوان پروژه: پروژه شبیه سازی یکسوسازی تمام موج تکفاز با دیود در simulink

توضیح پروژه: این پروژه یک مدار یکسوساز تمام موج تکفاز دیودی را در نرم افزار سیمولینک شبیه سازی می کند.

قیمت: 25000 تومان

توجه: دریافت پروژه به صورت خودکار پس از پرداخت وجه انجام می شود.

مهم: جهت پرداخت روی تصویر زیر کلیک کنید:

پروژه شبیه سازی یکسوسازی تمام موج سه فاز با دیود در simulink

عنوان پروژه: پروژه شبیه سازی یکسوسازی تمام موج سه فاز با دیود در simulink

توضیح پروژه: این پروژه یک مدار یکسوساز تمام موج سه فاز دیودی را در نرم افزار سیمولینک شبیه سازی می کند.

قیمت: 40000 تومان

توجه: دریافت پروژه به صورت خودکار پس از پرداخت وجه انجام می شود.

مهم: جهت پرداخت روی تصویر زیر کلیک کنید:

پروژه شبیه سازی یکسوسازی تمام موج سه فاز با تریستور در simulink

عنوان پروژه: پروژه شبیه سازی یکسوسازی تمام موج سه فاز با تریستور در simulink

توضیح پروژه: این پروژه یک مدار یکسوساز تمام موج سه فاز تریستوری را در نرم افزار سیمولینک شبیه سازی می کند.

قیمت: 40000 تومان

 توجه: دریافت پروژه به صورت خودکار پس از پرداخت وجه انجام می شود.

مهم: جهت پرداخت روی تصویر زیر کلیک کنید:

پروژه شبیه سازی یکسوسازی تمام موج با تریستور در simulink

عنوان پروژه: پروژه شبیه سازی یکسوسازی تمام موج با تریستور در simulink

توضیح پروژه: این پروژه یک مدار یکسوساز تمام موج تریستوری را در نرم افزار سیمولینک شبیه سازی می کند.

قیمت: 40000 تومان

توجه: دریافت پروژه به صورت خودکار پس از پرداخت وجه انجام می شود.

مهم: جهت پرداخت روی تصویر زیر کلیک کنید: 

پروژه شبیه سازی PWM سه فاز در نرم افزار سیمولینک

عنوان پروژه: پروژه شبیه سازی PWM سه فاز در نرم افزار سیمولینک

 

توضیح پروژه: این پروژه شامل یک شبیه سازی مدار کامل و حرفه ای pwm سه فاز بوسیله تریستور و IGBT می باشد. این پروژه مناسب برای پروژه درس الکترونیک قدرت(الکترونیک صنعتی) مقطع لیسانس و فوق لیسانس است.

مدار pwm و نتایج خروجی در شکل های زیر آمده است.

قیمت: 50000 تومان

توجه: دریافت پروژه به صورت خودکار پس از پرداخت وجه انجام می شود.

مهم: جهت پرداخت روی تصویر زیر کلیک کنید: