• انجام پرو‍ژه‌های دانشجویی مهندسی برق و کامپیوتر

  ترجمه متون تخصصی

  ADS, C++, CircuitMaker, CodeVisionAVR, EWB, LabVIEW, MATLAB, MAX+PLUS II, ModelSim, OrCAD, Protel DXP, Proteus, SIMULINK, VHDL, Neural Networks, Fuzzy Logic, Signal Processing, Image Processing,...

   

  پرو‍ژه‌های آماده       سفارش پروژه و ترجمه

 • تدریس خصوصی نرم‌افزار مهندسی برق و کامپیوتر

   

  ADS, C++, CircuitMaker, CodeVisionAVR, EWB, LabVIEW, MATLAB, MAX+PLUS II, ModelSim, OrCAD, Protel DXP, Proteus, SIMULINK, VHDL, Neural Networks, Fuzzy Logic, Signal Processing, Image Processing,...

   

  سفارش تدریس

 • دعوت به همکاری در انجام پروژه

   

  VHDL, C++, Cisco Packet Tracer, GNS3, Visual Basic, C#.Net, ASP.Net, Assembly, VB.Net, Delphi

   

  همکاری با ما

پروژه محاسبه مشتق و انتگرال و رسم نمودار تابع در GUI نرم افزار matlab

عنوان پروژه: پروژه محاسبه مشتق و انتگرال و رسم نمودار تابع در GUI نرم افزار matlab

توضیح پروژه: این پروژه ابتدا یک تابع را می گیرد و سپس مشتق و یا انتگرال آن را محاسبه می کند و در صورت لزوم نمودار آن را نیز ترسیم می نماید.

قیمت: 25000 تومان

توجه: پروژه به صورت خودکار پس از پرداخت وجه دریافت می گردد.

مهم: جهت پرداخت روی تصویر زیر کلیک کنید:

پروژه ساخت تولباکس سیستم های کنترل Control Tool با GUI نرم افزار MATLAB

عنوان پروژه: پروژه ساخت تولباکس سیستم های کنترل Control Tool با GUI نرم افزار MATLAB

توضیح پروژه: در این پروژه که با GUI نرم افزار متلب ایجاد شده است، ابتدا سیستم کنترلی براساس ضرایب صورت(num) و مخرج(den) تابع تبدیل و یا براساس صفرها و قطب های تابع تبدیل وارد می شود. سپس میزان تاخیر و حلقه باز و یا حلقه بسته بودن سیستم تعیین می گردد. در قسمت بعد نوع پاسخ زمانی سیستم(پله، ضربه) و میزان شبیه سازی پاسخ تعیین می گردد. در قسمت بعد نوع آنالیز مکان هندسی ریشه ها مشخص می گردد و در قسمت آخر تنظیمات مربوط به نوع آنالیز پاسخ فرکانسی قرار دارد(دیاگرام بود، چارت نیکولز، نمودار نایکوئیست). سه نمودار نیز چهت رسم پاسخ زمانی و مکان هندسی ریشه ها و پاسخ فرکانسی سیستم تعبیه شده است. در قسمت منوبار نیز تنظیماتی برای نمایش شبکه در نمودارها، پرینت نمودارها و ریست کردن تنظیمات وجود دارد. در نوار ابزار نیز ابزارهایی برای تحلیل بهتر شکل موج ها قرار داده شده است.

قیمت: 60000 تومان

توجه: پروژه به صورت خودکار پس از پرداخت وجه دریافت می گردد.

مهم: جهت پرداخت روی تصویر زیر کلیک کنید:

پروژه ماشین حساب در GUI نرم افزار matlab

عنوان پروژه: پروژه ماشین حساب در GUI نرم افزار matlab

توضیح پروژه: این پروژه یک ماشین حساب با چهار عمل اصلی جمع، ضرب، تقسیم و تفریق در محیط رابط گرافیکی کاربر(GUI) در نرم افزار متلب می باشد که شامل دو فیلد برای وارد کردن اعداد و یک selector جهت مشخص کردن نوع عملیات می باشد.

قیمت: 40000 تومان

توجه: دریافت پروژه به صورت خودکار پس از پرداخت وجه انجام می شود.

مهم: جهت پرداخت روی تصویر زیر کلیک کنید:

پروژه جمع کننده در GUI نرم افزار matlab

عنوان پروژه: پروژه جمع کننده در GUI نرم افزار matlab

توضیح پروژه: این پروژه یک جمع کننده در محیط رابط گرافیکی کاربر در نرم افزار متلب می باشد که شامل دو فیلد برای وارد کردن اعداد و یک پوش باتن(Push Button) جهت محاسبه جمع می باشد.

قیمت: 25000 تومان

توجه: دریافت پروژه به صورت خودکار پس از پرداخت وجه انجام می شود.

مهم: جهت پرداخت روی تصویر زیر کلیک کنید:

دانلود شبیه سازی مقاله Improvement of Fuzzy Controller with Maximum Power Point tracking Technology

دانلود شبیه سازی مقاله Improvement of Fuzzy Controller with Maximum Power Point tracking Technology


دانلود مقاله

این مقاله در نرم افزار متلب(تولباکس منطق فازی) شبیه سازی شده است.

فایل دریافتی شامل فایل سیمولینک متلب است.

قیمت: 50000 تومان

توجه: پروژه به صورت خودکار پس از پرداخت وجه دریافت می گردد.

مهم: جهت پرداخت روی تصویر زیر کلیک کنید