پرینت

دانلود مقاله ی جستجوی اطلاعات مبتنی بر مدل های اطلاعاتی wp-awp-awps به وسیله سیستم فازی

نوشته شده توسط mahsa. منتشر شده در دانلود جزوه، مقاله، سوال، تست، تحقیق و ...

 دانلود مقاله ای تحت عنوان جستجوی اطلاعات مبتنی بر مدل های اطلاعاتی wp-awp-awps به وسیله سیستم فازی


 چکیده: هدف از این مقاله چگونگی اعلام موجودیت اطلاعات مورد نیاز کاربر بر اساس خواسته های متنی مورد نظر میباشد برای این منظورمدل های اطلااتی wp – awps – awp معرفی میشوند و ضمن بررسی ساختار گسترده عامل های جستجوی اطلاعات در یک فظای اطلاعاتی چگونگی اعلام موجودیت اطلاعات خواسته شده بررسی میگردد و در نهایت چگونگی این اعلام بر اساس موتور فازی انجام میگردد…

نویسندگان: حسین توکلی-زینب زارعی

نوع فایل: PDF

قیمت: 2000 تومان

توجه: دریافت جزوه به صورت خودکار پس از پرداخت وجه انجام می شود.

مهم: جهت پرداخت روی تصویر زیر کلیک کنید: