پرینت

دانلود مقاله روش هاي فاصله سنجي بوسيله ليزر(مهندسی برق)

نوشته شده توسط mahsa. منتشر شده در دانلود جزوه، مقاله، سوال، تست، تحقیق و ...

دانلود مقاله ای تحت عنوان  روش هاي فاصله سنجي بوسيله ليزر

توضیحات: هدف اين مقاله بررسي انواع روشهاي پياده سازي متر ليزري و ارائه مفهوم و كاربردهاي آن در صنعت مي
باشدكه در اين راستا نخست روشهاي تداخل سنجي و دي مدولاسيون همزمان را كه شامل تكنيكهاي جابجايي فاز 1 و
2FMCW مي باشد ،مورد بحث قرار داده.و سپس به بررسي تكنيكهاي ،مثلث سازي 3 و زمان پرواز 4 مي پردازيم و در
پايان مقايسه اي بين روشهاي مورد بحث ارائه مي شود.

نوع فایل: PDF

قیمت: 2000 تومان

توجه: دریافت مقاله به صورت خودکار پس از پرداخت وجه انجام می شود.

مهم: جهت پرداخت روی تصویر زیر کلیک کنید